De meest voorkomende klachten van geen of slecht onderhoud van uw gas apparatuur zijn hoofdpijn en kort ademig verder zijn er ook nog klachten zoals douchen met koud water, midden in de winter met een kapotte kachel zitten enz. Het komt maar al te vaak voor dat apparatuur niet goed wordt onderhouden, terwijl dit voorkomt dat de apparatuur het " ineens " niet meer doet. Dit kan simpelweg voorkomen worden door een geregelde nakijkbeurt, eens per jaar. Hierdoor wordt niet alleen gecontroleerd of de apparatuur werkt naar behoren, maar ook wordt ervoor gezorgd dat de appartuur een langere levensduur heeft.

Er zijn verschillende manieren om bij ons onderhoud te laten plegen:

1.)  Zelf 1 maal per jaar bellen of e-mailen naar een erkend installateur.

2.)  Een Service abonnement aangaan.


1.) Onderhoud 

Geiser € 85.00 Cv ketel € 130.00
Badgeiser € 95.00 Cv combi ketel € 130.00
Gevelkachel    € 80.00 Moederhaard € 105.00
Kachel € 95.00  Venilatiebox € 30,00

*Voor combinaties hiervan gelden speciale prijzen.


2.) Het Service Abonnement

Bij het service abonnement wordt u jaarlijks automatisch bezocht. Heeft u een storing dan wordt die binnen 24 uur verholpen.Rekening wordt automatisch naar u toe gezonden waarbij (bij max 2 storingen per jaar) geen arbeidsloon en voorrijkosten maar alleen eventueel gebruikte onderdelen in rekening gebracht worden. Onderhoud is volgens richtlijnen die zijn vastgesteld door de Techniek Nederland.

Uiteraard zijn de monteurs Vakbekwaam en Co-gecertificeerd volgens de Gasketelwet en worden werkzaamheden Co Vrij uitgevoerd. Tevens zullen de werkzaamheden centraal afgemeld worden volgens de BRL6000-25.

Voor het Service Abonnement gelden de volgende prijzen:

Geiser € 120.00 Cv ketel € 156.00
Badgeiser € 130.00 Cv combi ketel € 156.00
Gevelkachel    € 115.00 Moederhaard € 140.00
Kachel € 130.00    

*Voor een combinatie hiervan gelden speciale prijzen.


Voorrijkosten                         € 30,=

Starttarief incl voorrijkosten  € 70,=

Arbeidsloon storing/oh p/uur € 85,=

Arbeidsloon installatie p/uur  € 75,=

2 apparaten:
Totale prijs -/- 1x voorrijkosten a €30,=

3 apparaten:
Totale prijs -/- 2x voorrijkosten a €30,=

4 apparaten:
Totale prijs -/- 2x voorrijkosten a €30,=Tarieven 2023  incl. 21% BTW